Tietoa osakkeenomistajille

Kalenteri 2013

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy to 14.3.2013 klo 10.00
Varsinainen yhtiökokous 2013 ti 19.3.2013 klo 14.00 Helsingissä
Osingonjaon täsmäytyspäivä pe 22.3.2013
Osingonmaksupäivä to 4.4.2013
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2013 ti 23.4.2013
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2013 ti 30.7.2013
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2013 ti 22.10.2013

 

Yhtiökokous

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 19.3.2013 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Orionin yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 7.3.2013.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Yhtiökokous pidetään suomeksi. Yhtiökokousta koskevat tiedot ja kokousaineisto ovat saatavilla osoitteessa www.orion.fi/yhtiokokous2013.

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen

B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 14.3.2013 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) internet-sivujen kautta www.orion.fi

b) puhelimitse numeroon 010 426 5252 (maanantai–perjantai klo 8.00–18.00)

c) kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orion Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumisten ja mahdollisten valtakirjojen on oltava perillä ennen määräajan päättymistä.

Osingonmaksu

Orionin hallitus esittää 19.3.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta, mikä vastaa 87,8 prosentin osingonjakosuhdetta

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2013 merkittyinä osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin ylläpitämään Orionin osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukainen maksupäivä on 4.4.2013.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonmaksun täsmäytyspäivään mennessä, maksetaan osinko vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Julkaisut ja niiden jakelu

Orionin julkaisut ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.orion.fi/julkaisut-ja-media.

Orionin tiedotteiden tilaajaksi voi rekisteröityä täyttämällä tilauslomakkeen osoitteessa www.orion.fi/julkaisut-ja-media. Tiedotteita voi tilata myös Orionin viestinnästä sähköpostitse osoitteesta corpcom(at)orion.fi.

Viralliset lähetykset osakkeenomistajilleen Orion postittaa Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaisiin osoitteisiin osakkeenomistajakohtaisesti. Virallisia lähetyksiä ovat mm. sellaiset yhtiökokouskutsut, jotka on osakeyhtiölain mukaisesti lähetettävä osakkeenomistajalle kirjeitse.

Orion ei julkaise painettua vuosikertomusta vuodelta 2012, vaan se julkaistaan vain sähköisessä muodossa verkkoversiona.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan muuttuneet yhteystiedot kaikkiin niihin pankkeihin tai pankkiiriliikkeisiin, joissa osakkeenomistajalla on arvo-osuustilejä. Orion ei voi tehdä osoitteenmuutosta arvo-osuusjärjestelmään osakkeenomistajan puolesta.

Julkaisujen tilaajarekisterin tietoja voi päivittää Orionin internetsivuilla olevan rekisteröintilomakkeen kautta.

Hiljainen kausi

Ennen jokaista tulosjulkaisua Orion noudattaa kolmen viikon mittaista hiljaista kautta, jonka aikana yhtiön edustajat eivät tapaa analyytikoita ja sijoittajia eivätkä osallistu pääomamarkkinoihin liittyviin tilaisuuksiin.

Hiljaisen kauden aikana yhtiö ei myöskään kommentoi raportoimattoman tai kuluvan kauden taloudellista tilannetta tai tulevaisuuden näkymiä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätietoja Orionista sijoituskohteena sekä tietoja Orionin osakkeista ja osakkeenomistajista löytyy Orionin verkkosivujen Sijoittajille-osiosta.

 
 

Orion.fi

Vastuullisuus


 

Taloudelliset katsauksetOrion sijoituskohteena

OmistuspohjaTietoa Orionin osakkeista