1. Liikevaihto


Liikevaihto toimialoittain


milj. € 2012 2011
Lääkeliiketoiminta 808,9 763,6
Yhteensä 808,9 763,6Liikevaihto markkina-alueittain


milj. € 2012 2011
Suomi 253,8 236,4
Skandinavia 81,5 78,7
Muu Eurooppa 229,4 233,6
Pohjois-Amerikka 124,2 111,2
Muut maat 120,0 103,6
Yhteensä 808,9 763,6