13. Pitkäaikaiset saamiset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Pitkäaikaiset saamiset konserniin kuuluvilta yrityksiltä 0,0 0,0
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,0 0,0
Muut lainasaamiset 0,2 0,2
Muut saamiset
0,2
Yhteensä 0,2 0,4