14. Lyhytaikaiset saamiset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Myyntisaamiset 103,1 113,7
Saamiset saman konsernin yrityksiltä


Myyntisaamiset 31,1 26,3

Lainasaamiset 3,1 1,4

Muut saamiset 0,2

Siirtosaamiset 11,0 10,6
Yhteensä 45,4 38,4
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,0 0,0
Muut lainasaamiset 0,2 0,3
Muut saamiset 2,7 4,5
Siirtosaamiset 22,9 19,3
Yhteensä
174,3 176,2
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät


milj. €, 31.12. 2012 2011
Saamatta olevia rojalteja 15,9 7,7
Saamatta olevia hyvityksiä 1,4 1,7
Etukäteen maksettuja IT-ylläpitomaksuja 1,4 1,0
Saamatta olevia hinnanerokorvauksia 0,9 1,0
Etukäteen maksettuja kannustinpalkkioita 0,9 1,1
Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 0,7 0,2
Saamatta olevia tutkimus- ja tuotekehitysavustuksia 0,3 0,7
Vakuutuskorvaussaaminen 4,6
Muut siirtosaamiset 1,5 1,3
Yhteensä 22,9 19,3