15. Rahoitusarvopaperit


milj. €, 31.12. 2012 2011
Muut arvopaperit: korkoinstrumentit 15,0 70,3
Yhteensä 15,0 70,3Markkina- ja kirjanpitoarvojen erotus


milj. €, 31.12. 2012 2011
Markkina-arvo 15,0 70,3
Vastaava kirjanpitoarvo -15,0 -70,3
Rahoitusarvopapereiden korkosaamiset siirtosaamisissa -0,0 -0,0
Erotus -0,0 0,0