16. Oma pääoma


Osakepääoma


milj. €

2012 2011
Osakepääoma 1.1.

92,2 92,2
Osakepääoma 31.12.

92,2 92,2


Ylikurssirahasto


milj. €

2012 2011
Ylikurssirahasto 1.1.

17,8

Ylikurssirahaston alentaminen

-17,8
Ylikurssirahasto 31.12.Käyvän arvon rahasto


milj. €

2012 2011
Käyvän arvon rahasto 1.1. -0,0 1,9

Sähköjohdannaisten suojaus

0,0 -2,1

Valuutan- ja koronvaihtosopimusten suojaus
-0,1 0,2
Koronvaihtosopimusten suojaus

-0,3
Käyvän arvon rahasto 31.12. -0,3 -0,0


Käyttörahasto


milj. €

2012 2011
Käyttörahasto 1.1. 0,5 8,9
Pääoman palautus

-8,5
Käyttörahasto 31.12. 0,5 0,5


Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


milj. €

2012 2011
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 17,8

Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
17,8
Pääoman palautus -16,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 0,9 17,8


Kertyneet voittovarat


milj. €

2012 2011
Kertyneet voittovarat 1.1.

229,4 199,7
Yhtiökokouksen päätöksellä
jaettu osinkona

-183,2 -169,0

käytetty lahjoituksiin

-0,3 -0,2

annettu osakepalkkioina

1,4 1,7
Maksamattomat osingot

0,1 0,1
Tilikauden voitto

197,7 197,0
Kertyneet voittovarat 31.12. 245,2 229,4


Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain
2012 kpl EUR 2011 kpl EUR
31.12.
A-sarja (20 ääntä/osake) 43 267 218
44 993 218
B-sarja (1 ääni/osake) 97 990 610
96 264 610
Yhteensä 141 257 828 93 238 541,46 141 257 828 92 238 541,46


Tilikauden 1.1.-31.12.2012 aikana on A-sarjan osakkeita muunnettu B-sarjan osakkeiksi yhteensä 1 726 000 kappaletta.