17. Tilinpäätössiirtojen kertymä


milj. €, 31.12. 2012 2011
Poistoero 70,0 72,2
Yhteensä 70,0 72,2