18. Pakolliset varaukset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Eläkevaraukset 0,7 0,9
Yhteensä 0,7 0,9