19. Pitkäaikainen vieras pääoma


milj. €, 31.12. 2012 2011
Lainat rahoituslaitoksilta 106,0 64,1
Suojaavat johdannaissopimukset 0,7 0,2
Yhteensä 106,7 64,3Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua


milj. €, 31.12. 2012 2011
Lainat rahoituslaitoksilta 28,2 16,7
Yhteensä 28,2 16,7