2. Liiketoiminnan muut tuotot


milj. € 2012 2011
Palveluveloitustuotot konserniyrityksiltä 5,8 5,3
Vuokratuotot 0,6 0,6
Saadut vakuutuskorvaukset 2,9 0,6
Hyvitys sopimuksen purkautumisesta 1,8 0,2
Muut liiketoiminnan tuotot 1,3 1,0
Yhteensä 12,4 7,7