21. Toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot


Yhtiön toimielinten jäsenille maksetut palkat ja palkkiot


milj. € 2012 2011
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet 1,4 1,4Osapalkkioita ei ole maksettu.


Yhtiön toimielinten jäsenille ei ole annettu rahalainoja.


Johdon eläkesitoumukset


Yhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta ja eläketasoksi 60 % sovitusta eläkepalkasta. Lisäksi yhdellä johdon jäsenellä on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana eläketason ollessa 60 % eläkepalkasta.