23. Vastuut ja vastuusitoumukset


Leasingsopimukset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät


Seuraavan 12 kuukauden aikana 1,1 1,2

12 kuukauden jälkeen 1,5 0,9
Yhteensä 2,6 2,1
Leasingvuokrasopimusten ehdot ovat tavanomaiset.


Muut vastuut


milj. €, 31.12. 2012 2011
Lääkevahinkovastuu 0,3 0,3
Kiinteistöinvestointien alv-vastuu


Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2008–2012 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttä vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 3,4 miljoonaa euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2021.