24. Johdannaissopimukset


Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Sopimusten käypä arvo 0,3 -0,4
Sopimusten nimellisarvo 52,0 40,7Valuuttaoptiot


milj. €, 31.12. 2012 2011
Sopimusten käypä arvo 0,2 -0,2
Sopimusten nimellisarvo 51,3 63,1Valuutan- ja koronvaihtosopimukset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Sopimusten käypä arvo 0,2 0,3
Sopimusten nimellisarvo 9,6 19,1Koronvaihtosopimukset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Sopimusten käypä arvo -0,3
Sopimusten nimellisarvo 22,3Sähköjohdannaiset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Sopimusten käypä arvo -0,6 -0,4
Sopimusten nimellisarvo 5,0 6,7
Sopimusten nimellisarvo GWh:na 110 153