3. Pakollisten varausten muutos


milj. € 2012 2011
Muiden pakollisten varausten muutos 0,1 0,0
Yhteensä, lisäys (-), vähennys (+) 0,1 0,0