5. Rahoitustuotot ja -kulut


milj. € 2012 2011
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 9,8 11,5
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista


Osakkeiden myyntivoitot 0,1

Osinkotuotot muista osakkeista ja osuuksista 0,0 0,1

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0,2 0,1
Muut korko- ja rahoitustuotot


Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0,0 0,0

Korkotuotot muilta yrityksiltä 0,7 0,9

Muut rahoitustuotot 3,6 3,3
Korkokulut ja muut rahoituskulut


Korkokulut saman konsernin yrityksille -1,0 -0,8

Korkokulut muille -2,4 -2,0
Muut rahoituskulut -3,1 -3,5
Yhteensä 7,9 9,8
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy:


milj. € 2012 2011
Tuottoja osuuksista muissa yrityksissä 9,9 11,7
Korkotuottoja 1,0 1,1
Korkokuluja -3,5 -2,8