6. Satunnaiset erät


milj. € 2012 2011
Konserniavustus 11,0 10,5
Yhteensä 11,0 10,5