7. Tilinpäätössiirrot


milj. € 2012 2011
Poistoeron muutos 2,2 2,5
Yhteensä, lisäys (-), vähennys (+) 2,2 2,5