8. Tuloverot


milj. € 2012 2011
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 61,2 65,7
Aikaisempien tilikausien tuloverot 0,1 -0,0
Yhteensä 61,3 65,7Laskennallinen verovelka ja -saaminen


Emoyhtiön laskennallista verovelkaa tai -saamista ei ole merkitty yhtiön taseeseen.


Laskennallinen verosaaminen


milj. € 2012 2011
Pakollisista varauksista 0,2 0,2
Yhteensä 0,2 0,2Laskennallinen verovelka


milj. € 2012 2011
Tilinpäätössiirroista 17,2 17,7
Arvonkorotuksista 4,0 4,0
Yhteensä 21,2 21,7