Orion Oyj


Kirjanpitokirjat ja tositelajit

1.1. - 31.12.2012

KirjanpitokirjatPäiväkirja

sähköinen arkistointi 10 vuotta

Pääkirja

sähköinen arkistointi 10 vuotta
Tositelajit
Tositenro: TositelajiKäyttöomaisuuskirjaukset 0400000000 - 0499999999 AA paperitosite/sähköinen arkistointi

Myyntilaskut, manuaalikirjaus 1100000000 - 1199999999 DA, DG, DR paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Vuokralaskutus 1100000000 - 1199999999 ZB paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Myyntireskontra kohdistukset, saapuva raha 1200000000 - 1299999999 DZ paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Ostoreskontra kohdistukset 1200000000 - 1299999999 KZ paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Ostolaskut 1300000000 - 1399999999 KA, KG, KR, KF paperitosite/sähköinen arkistointi/CD_ROM 6 vuotta

Varaston hinnanerot 1500000000 - 1599999999 PR paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Ostolaskut, tilaukselliset 1600000000 - 1699999999 RE, RA, RZ paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Palkkaliittymä, palkat 1700000000 - 1799999999 01 paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Palkkojen manuaalikorjaukset 1700000000 - 1799999999 Z1 paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

KOM-vähennysten poistot 1700000000 - 1799999999 AG paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Valuuttakurssaus 1700000000 - 1799999999 SA paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Edustustot 1800000000 - 1899999999 ZR paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Varastokirjaukset 1900000000 - 1999999999 WA,WE, WI,WL sähköinen arkistointi 6 vuotta

Travel-liittymä 2000000000 - 2999999999 04 paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Myyntilaskut, automaattikirjaus 3200000000 - 3299999999 RV paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Pankkipäivät, lähtevä raha 3300000000 - 3399999999 AB paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Tiliotteiden automaatikirjaus 3300000000 - 3399999999 EB paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

GR / IR korjaustositteet 3600000000 - 3699999999 RN paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Itselaskutus 3700000000 - 3799999999 ZN paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Konsernilaskutus 3800000000 - 3899999999 IC paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Muistiotositteet 6100000000 - 6199999999 ZM paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Muistiotositteet, Tuohilampi 6200000000 - 6299999999 ZT paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Kassatositteet 7100000000 - 7199999999 ZK paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Muistiotositteet, toistuvaisjaksotukset 8100000000 - 8199999999 ZI paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Muistiotositteet, jaksotukset 8100000000 - 8199999999 ZJ paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Palkkaliittymä, lomapalkkajaksotus 8200000000 - 8299999999 03 paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Lomapalkkajaksotus, manuaalikorjaus 8200000000 - 8299999999 Z3 paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Palkkaliittymä, bonusjaksotus 8300000000 - 8399999999 05 paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

IFRS tositteet 9100000000 - 9199999999 ZX paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta

Poistot ja poistoero 9300000000 - 9399999999 AF paperitosite/sähköinen arkistointi 6 vuotta