Emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös (FAS)


Tuloslaskelma


milj. € Liitetieto 2012 2011
Liikevaihto 1 808,9 763,6
Liiketoiminnan muut tuotot 2 12,4 7,7
Liiketoiminnan kulut 3,4 -553,0 -498,7
Poistot ja arvonalentumiset 4 -30,4 -32,7
Liikevoitto 237,9 239,9
Rahoitustuotot ja -kulut 5 7,9 9,8
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
245,8 249,7
Satunnaiset erät 6 11,0 10,5
Tilinpäätössiirrot 7 2,2 2,5
Tuloverot 8 -61,3 -65,7
Tilikauden voitto
197,7 197,0