Tietoja Orionin osakkeista

Orionin osakkeiden perustietoja


31.12.2012 A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377
ICB-koodi 4500 4500
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH
Osakepääoma, milj. € 28,2 64,0 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, € 0,65 0,65
Osakemäärä yhteensä, kpl 43 267 218 97 990 610 141 257 828

% koko osakekannasta 31 % 69 % 100 %

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ,kpl 325 991 325 991
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 43 267 218 97 664 619 140 931 837
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl

1
A- ja B-osakkeita enintään ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 865 344 360 97 664 619 963 008 979
% kaikista äänistä 90 % 10 % 100 %
Osakkeenomistajia 18 946 43 937 56 519
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

 


Omistusjakauma osakasryhmittäin


Osakasryhmät 31.12.2012 Omistajia % A-osakkeita % B-osakkeita % Osakkeita yhteensä % Ääniä yhteensä %
Kotitaloudet 53 828 95,24 29 127 483 67,32 38 375 399 39,16 67 502 882 47,79 620 925 059 64,46
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 210 0,37 872 467 2,02 45 928 720 46,87 46 801 187 33,13 63 378 060 6,58
Julkisyhteisöt 33 0,06 3 679 902 8,51 4 114 358 4,20 7 794 260 5,52 77 712 398 8,07
Yritykset ja asuntoyhteisöt 1 730 3,06 5 944 720 13,74 3 861 192 3,94 9 805 912 6,94 122 755 592 12,74
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 664 1,17 3 360 685 7,77 4 521 537 4,61 7 882 222 5,58 71 735 237 7,45
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 53 0,09 215 805 0,50 800 407 0,82 1 016 212 0,72 5 116 507 0,53
Muut 0 0,00 66 156 0,15 63 006 0,06 129 162 0,09 1 386 126 0,14
Orionin hallussa olevat omat osakkeet 1 0,00 0 0,00 325 991 0,33 325 991 0,23 325 991 0,03
Yhteensä 56 519 100,00 43 267 218 100,00 97 990 610 100,00 141 257 828 100,00 963 334 970 100,00
Omistusjakauma osakemäärän mukaan


Osakemäärä 31.12.2012 Omistajia % A-osakkeita % B-osakkeita % Osakkeita yhteensä % Ääniä yhteensä %
1–100 14 465 25,59 305 630 0,71 683 444 0,70 906 603 0,64 5 943 845 0,62
101–1 000 30 559 54,07 3 793 118 8,77 10 487 285 10,70 12 672 859 8,97 69 809 355 7,25
1 001–10 000 10 449 18,49 10 983 480 25,39 21 194 491 21,63 29 894 700 21,16 217 963 236 22,63
10 001–100 000 968 1,71 9 707 489 22,44 12 102 462 12,35 23 889 817 16,91 226 088 862 23,47
100 001–1 000 000 67 0,12 9 481 685 21,91 5 761 399 5,88 16 091 518 11,39 206 109 264 21,40
1 000 001– 10 0,02 8 929 660 20,64 47 372 532 48,34 57 347 178 40,60 235 708 291 24,47
Yhteistilillä 0 0,00 66 156 0,15 63 006 0,06 129 162 0,09 1 386 126 0,14
Yhteensä 56 518 100,00 43 267 218 100,00 97 664 619 99,67 140 931 837 99,77 963 008 979 99,97

joista hallintarekisteröityjä 13 0,02 510 440 1,18 45 029 910 46,11 45 540 350 32,31 55 238 710 5,74
Orionin hallussa olevat omat osakkeet 1 0,00 0 0,00 325 991 0,33 325 991 0,23 325 991 0,03
Osakkeet yhteensä 56 519 100,00 43 267 218 100,00 97 990 610 100,00 141 257 828 100,00 963 334 970 100,00

 


Suurimmat osakkeenomistajat¹


31.12.2012 A-osakkeet B-osakkeet Osakkeita yhteensä % osakkeista Ääniä yhteensä % äänistä Järjestys äänimäärän mukaan
1. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 948 540 1 135 997 3 084 537 2,18 % 40 106 797 4,16 % 3.
2. Erkki Etola ja yhtiöt 2 500 000 0 2 500 000 1,77 % 50 000 000 5,19 % 1.


Etola Erkki 200 000 0

4 000 000


Etola Oy 2 300 000 0

46 000 000

3. Maa- ja vesitekniikan tuki r.y. ja yhtiöt 2 083 360 0 2 083 360 1,47 % 41 667 200 4,33 % 2.


Maa- ja vesitekniikan tuki r.y. 1 034 860 0

20 697 200


Tukinvest Oy 1 048 500 0

20 970 000

4. Kansaneläkelaitos 0 1 658 368 1 658 368 1,17 % 1 658 368 0,17 % 16.
5. Orionin Eläkesäätiö² 1 350 624 292 699 1 643 323 1,16 % 27 305 179 2,83 % 4.
6. Ylppö Jukka 1 247 136 294 520 1 541 656 1,09 % 25 237 240 2,62 % 5.
7. Aho Group Oy:n määräysvaltaäänet 1 142 346 2 929 1 145 275 0,81 % 22 849 849 2,37 % 6.


Aava Terveyspalvelut Oy 658 230 4

13 164 604Kliinisen Kemian Tutkimussäätiö 105 000 0

2 100 000Aho Juhani 335 709 0

6 714 180Aho Kari Jussi 21 641 0

432 820Porkkala Miia 5 115 0

102 300Lappalainen Annakaija 4 944 2 500

101 380


Aho Antti 7 792 0

155 840


Aho Ville 3 915 425

78 725

8. Into Ylppö ja määräysvaltaäänet 785 492 242 848 1 028 340 0,73 % 15 952 688 1,66 % 8.


Ylppö Into 577 936 240 200

11 798 920Ylppö Eeva 110 778 1 324

2 216 884Ylppö Aurora 96 778 1 324

1 936 884

9. Jouko Brade ja yhtiöt 672 689 338 500 1 011 189 0,72 % 13 792 280 1,43 % 9.


Brade Jouko 255 800 29 600

5 145 600Brade Oy 726 100

14 620Medical Investment Trust Oy 414 974 307 065

8 606 545Lamy Oy 1 152 235

23 275


Helsinki Investment Trust Oy 37 1 000

1 740

31.12.2012 A-osakkeet B-osakkeet Osakkeita yhteensä % osakkeista Ääniä yhteensä % äänistä Järjestys äänimäärän mukaan


Helsinki Securities Oy 0 100

100Töölö Trading Oy 0 100

100Botnia Trading Oy 0 300

300

10. Saastamoisen Säätiö 889 996 0 889 996 0,63 % 17 799 920 1,85 % 7.
11. Kuntien Eläkevakuutus 0 612 336 612 336 0,43 % 612 336 0,06 % 17.
12. Eero Karvonen ja yhtiöt 546 200 24 435 570 635 0,40 % 10 948 435 1,14 % 10.


Karvonen Eero 73 170 7 764

1 471 164


EVK-Capital Oy 473 030 16 671

9 477 271

13. Schweizerische Nationalbank 0 565 154 565 154 0,40 % 565 154 0,06 % 18.
14. Orion-Farmos Tutkimussäätiö 132 996 282 514 415 510 0,29 % 2 942 434 0,31 % 15.
15. Suomen Kulttuurirahasto 0 405 570 405 570 0,29 % 405 570 0,04 % 19.
16. Sijoitusrahasto Evli Eurooppa 0 367 148 367 148 0,26 % 367 148 0,04 % 20.
17. Salonen Ilkka 232 075 134 370 366 445 0,26 % 4 775 870 0,50 % 13.
18. Salonen Seppo 255 287 98 000 353 287 0,25 % 5 203 740 0,54 % 11.
19. Westerlund Riikka 239 035 108 000 347 035 0,25 % 4 888 700 0,51 % 12.
20. Lenko Hanna-Liisa 160 000 158 000 318 000 0,23 % 3 358 000 0,35 % 14.
20 suurinta yhteensä 14 185 776 6 721 388 20 907 164 14,80 % 290 436 908 30,15 %
Hallintarekisteröidyt 510 440 45 029 910 45 540 350 32,24 % 55 238 710 5,73 %
Muut 28 571 002 45 913 321 74 484 323 52,73 % 617 333 361 64,08 %
Orionin hallussa olevat omat osakkeet² 0 325 991 325 991 0,23 % 325 991 0,03 %
Kaikki yhteensä 43 267 218 97 990 610 141 257 828 100,00 % 963 334 970 100,00 %


¹ Luettelossa on ilmoitettu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien suorat omistukset äänimäärineen, osakkeenomistajalla olevaan äänimäärään rinnastettavat liikkeeseenlaskijan tiedossa olevat osakkeenomistajan määräysvallassa olevalla yhteisöllä tai säätiöllä olevat äänimäärät, osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevan yhteisön eläkesäätiöllä ja eläkekassalla olevat äänimäärät sekä muut äänimäärät, jonka käytöstä osakkeenomistaja voi yksin tai yhdessä kolmannen kanssa päättää tekemänsä sopimuksen nojalla tai muutoin.


² Ei äänioikeutta yhtiökokouksissa


5.9.2012 Orion Oyj:n saaman arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen mukaan The Capital Group Companies, Inc:n hallinnoimien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä ylitti 3.9.2012 yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. The Capital Group Companies, Inc:n ilmoituksen mukaan sen hallinnoimien Orion Oyj:n osakkeiden määrä 3.9.2012 oli yhteensä 8 313 900 B-sarjan osaketta, joiden osuus Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli 5,89 % ja osuus äänimäärästä oli 0,84 %.

 


Hallituksen jäsenten osakeomistukset¹


31.12.2012 A-osakkeita, kpl Muutos tilikauden alusta B-osakkeita, kpl Muutos tilikauden alusta Osakkeita yhteensä, kpl Osuus koko osake-kannasta, % Osuus kaikista äänistä, %
Hannu Syrjänen, puheenjohtaja 10 000 0 8 848 2 053 18 848 0,01 0,02
Jukka Ylppö, varapuheenjohtaja 1 247 136 0 294 520 1 377 1 541 656 1,09 2,62
Sirpa Jalkanen 0 0 4 172 1 026 4 172 0,00 0,00
Eero Karvonen 546 200 0 24 435 1 026 570 635 0,40 1,14
Timo Maasilta 21 928 0 1 026 1 026 22 954 0,02 0,05
Heikki Westerlund 0 0 2 835 1 026 2 835 0,00 0,00
Hallitus yhteensä 1 825 264 0 335 836 7 534 2 161 100 1,53 3,82
¹ Osakeomistukset sisältävät myös määräysvaltayhteisöjen omistuksen.


Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset¹


31.12.2012 A-osakkeita, kpl Muutos tilikauden alusta B-osakkeita, kpl Muutos tilikauden alusta Osakkeita yhteensä, kpl Osuus koko osake-kannasta, % Osuus kaikista äänistä, %
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja 0 0 44 750 11 700 44 750 0,03 0,00
Satu Ahomäki 0 0 16 126 5 850 16 126 0,01 0,00
Markku Huhta-Koivisto 0 0 26 850 5 850 26 850 0,02 0,00
Olli Huotari 0 0 15 353 4 388 15 353 0,01 0,00
Liisa Hurme 0 0 17 525 5 850 17 525 0,01 0,00
Jari Karlson 0 0 22 898 4 388 22 898 0,02 0,00
Virve Laitinen 0 0 3 713 1 463 3 713 0,00 0,00
Reijo Salonen 0 0 24 100 7 020 24 100 0,02 0,00
Johtoryhmä yhteensä² 0 0 171 315 46 509 171 315 0,12 0,02
¹ Osakeomistukset sisältävät myös määräysvaltayhteisöjen omistuksen.


² Henkilöstön edustajana johtoryhmässä toimiva Liisa Remes ei kuulu yhtiön julkiseen sisäpiiriin.