1. Toimintasegmentit


Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat konsernin strategisia liiketoiminta-alueita. Toimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Raportoitavat segmentit ovat Lääkeliiketoiminta ja Diagnostiikkaliiketoiminta. Lääkeliiketoiminta kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Diagnostiikkaliiketoiminta kehittää, valmistaa ja markkinoi diagnostisia testejä.


Segmentin varat ja velat ovat eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä tavalla kohdistettavissa segmenteille. Konsernierät sisältävät vero- ja rahoituseriä, koko konsernille yhteisiä eriä sekä segmenttien välisten tapahtumien eliminoinnit. Investoinnit koostuvat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäyksistä.


Segmenttien välinen hinnoittelu on markkinahintapohjaista.


Toimintasegmentit


Lääkeliiketoiminta
Diagnostiikka- liiketoiminta
Konsernierät
Konserni
milj. €
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Tavaroiden myynti
874,8 822,2
54,1 49,5928,9 871,6
Palveluiden myynti
2,3 1,7
0,0 0,02,4 1,8
Rojaltit ja etappimaksut
49,1 44,5
0,0 0,049,1 44,5
Myynti konsernin ulkopuolelle
926,2 868,4
54,1 49,5980,4 917,9
Segmenttien välinen myynti
2,7 2,2
0,0 0,0
-2,7 -2,2


Liikevaihto
928,9 870,6
54,1 49,5
-2,7 -2,2
980,4 917,9Liikevoitto
288,9 287,6
2,6 4,9
-10,6 -9,5
280,9 282,9
Varat
628,5 597,5
47,3 44,4
161,2 137,1
836,9 779,1
Velat
127,3 132,2
16,2 17,4
182,1 129,6
325,7 279,1
Investoinnit
42,0 38,8
4,2 10,4
0,7 0,2
46,8 49,5
Poistot
33,8 34,0
1,9 1,9
0,5 0,5
36,2 36,4
Arvonalentumiset
3,8 6,4


3,8 6,4
Arvonalentumisten peruutukset


-0,2
-0,2Liiketoiminnan rahavirta
298,4 286,2
3,4 5,5
-80,8 -92,8
221,0 198,9
Investointien rahavirta
-43,1 -34,2
-4,0 -9,9
-0,0 0,1
-47,1 -43,9
Rahoituksen rahavirta

-152,4 -199,7
Henkilöstö keskimäärin, hlöä
3 132 2 991
339 312
24 25
3 495 3 328Konsernieriin sisältyy konsernieliminointeja seuraavasti: liikevaihto 2,7 (2011: 2,2) miljoonaa euroa, liikevoitto 0,0 (2011: 0,0) miljoonaa euroa, varat ja velat 10,1 (2011: 12,1) miljoonaa euroa. Muut konsernierät ovat konsernihallinnon kuluja sekä segmenteille kohdistamattomia rahoitus- ja muita eriä.

Liikevaihto tulosyksiköittäin


milj. €2012 2011
Lääkeliiketoiminta
928,9 870,6

Alkuperälääkkeet


403,7 408,9

Erityistuotteet


367,2 320,8

Eläinlääkkeet


69,2 67,8

Fermion


48,4 43,3

Sopimusvalmistus ja muut
40,5 29,7
Diagnostiikkaliiketoiminta


54,1 49,5
Konsernierät

-2,7 -2,2
Konserni yhteensä

980,4 917,9Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot


Maantieteelliset alueet esitetään päämarkkina-alueittain. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat ja investoinnit esitetään niiden sijaintimaan mukaan.
Pohjois-Suomi
Skandinavia
Muu Eurooppa
Amerikka
Muut maat
Konserni
milj. € 2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Myynti konsernin ulkopuolelle 257,3 240,7
126,3 120,2
302,5 308,5
150,7 127,9
143,7 120,6
980,4 917,9
Varat 764,1 714,8
27,4 24,5
45,1 39,80,3

836,9 779,1
Investoinnit 45,9 48,9
0,5 0,3
0,4 0,30,1

46,8 49,5

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.