11. Myytävissä olevat rahoitusvarat


Myytävissä olevat rahoitusvarat, 31.12.2012 tasearvoltaan 0,5 (2011: 1,1) miljoonaa euroa, sisältävät pääasiassa listaamattomien yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Osakkeet ja osuudet esitetään hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei voida luotettavasti määrittää.

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.