14. Muut pitkäaikaiset saamiset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 0,9 1,0
Muut lainasaamiset 0,2 0,6
Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 0,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,4 0,1
Yhteensä 1,6 1,8Lainasaamisissa on sekä korollisia että korottomia saamisia. Kirja-arvot eivät merkittävästi poikkea käyvästä arvosta.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.