17. Rahavarat


milj. €, 31.12. 2012 2011
Käteinen raha ja pankkitilit 130,2 52,7
Rahamarkkinasijoitukset 15,0 70,3
Yhteensä 145,2 123,0



Rahavaroihin sisältyvät rahamarkkinasijoitukset ovat pankkien ja yritysten emittoimia sijoitus- ja yritystodistuksia, joiden maturiteetti on enintään 3 kuukautta.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.