19. Varaukset


milj. € Eläkevaraukset Muut varaukset Yhteensä
1.1.2012 0,3 0,0 0,3
Käytetyt varaukset -0,1 -0,0 -0,1
Varausten lisäykset
31.12.2012 0,1 0,0 0,1
milj. €, 31.12.
2012 2011
Pitkäaikaiset varaukset
0,1 0,3
Lyhytaikaiset varaukset
0,0
Yhteensä
0,1 0,3
Eläkevaraus


Eläkevarauksiin sisältyy työttömyyseläkekuluvarauksia vuonna 2009 irtisanotuista henkilöistä, jotka eivät ole toistaiseksi työllistyneet tai mahdollisesti eivät tule työllistymään tai eivät ole saaneet työttömyyseläkepäätöstä. Varauksen odotetaan realisoituvan seuraavan 1–2 vuoden aikana.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.