2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut


milj. € 2012 2011
Myyntivoitot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja aineettomista hyödykkeistä 0,5 0,3
Vuokratuotot 0,5 0,5
Saadut vakuutuskorvaukset 2,9 0,6
Hyvitys sopimuksen purkautumisesta 1,8 0,2
Kurssivoitot ja -tappiot -0,4 0,7
Muut liiketoiminnan tuotot 1,2 1,1
Muut liiketoiminnan kulut -0,2 -0,4
Yhteensä 6,3 3,0

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.