21. Muut pitkäaikaiset velat


milj. €, 31.12. 2012 2011
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 0,7 0,2
Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,1
Yhteensä 0,8 0,3


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.