22. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat


milj. €, 31.12. 2012 2011
Ostovelat 59,3 66,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 8,0 6,4
Muut velat osakkuusyhtiöille 0,2 0,2
Siirtovelat 61,3 59,1
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 0,4 1,1
Muut velat 15,5 14,0
Yhteensä 144,6 147,2Muiden velkojen merkittävin erä on arvonlisäverovelat 4,5 (2011: 3,5) miljoonaa euroa.


Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät


milj. €, 31.12. 2012 2011
Osakekannustinjärjestelmästä aiheutuvat velat 3,1 0,5
Muut jaksotetut palkat henkilösivumenoineen 40,3 35,1
Maksamattomat rojaltit 4,4 4,7
Maksamattomat hintaoikaisut 3,2 9,2
Maksamattomat alennukset 2,2 1,4
Maksamattomat tutkimuskulut 2,1 1,3
Siirtyvät korot 0,2 0,3
Muut siirtovelat 5,7 6,6
Yhteensä 61,3 59,1Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen lyhytaikaisuudesta johtuen kirjanpitoarvot eivät merkittävästi poikkea käyvistä arvoista.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.