23. Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin


milj. €, 31.12. 2012 2011
Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa


Pitkäaikaiset 0,3

Lyhytaikaiset 0,0 0,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat


Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvaratJohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 0,7 0,2
Lainat ja muut saamiset


Muut pitkäaikaiset saamiset 0,7 1,6

Myyntisaamiset 151,5 155,3

Muut saamiset 17,6 9,7

Rahavarat 145,2 123,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat


Myytävissä olevat sijoitukset 0,5 1,1
Rahoitusvarat yhteensä 316,1 291,1

Johdannaiset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa


Pitkäaikaiset 0,7 0,2

Lyhytaikaiset 0,2 0,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat


Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelatJohdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 0,2 0,9
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat


Pitkäaikaiset korolliset velat 107,4 66,0

Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,1

Ostovelat 59,3 66,3

Muut lyhytaikaiset velat 10,1 15,7

Lyhytaikaiset korolliset velat 29,3 22,7
Rahoitusvelat yhteensä 207,3 172,0

Taseessa johdannaissopimukset sisältyvät muihin saamisiin ja muihin velkoihin.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.