29. Lähipiiritapahtumat


Lähipiiriin Orion-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Orion Oyj, tytäryritykset, osakkuusyritykset, yhteisyritykset, Orion Oyj:n hallituksen jäsenet, Orion-konsernin johtoryhmän jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt sekä Orionin Eläkesäätiö.


Lähipiiriliiketoimet


Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja Orionin Eläkesäätiön kanssa.


Johdon työsuhde-etuudet


milj. €


2012 2011
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet


4,0 4,4
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet


0,4 0,3


Palkat ja palkkiot¹


milj. €


2012 2011
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen


1,0 1,1


Hannu Syrjänen, puheenjohtaja


0,1 0,1
Jukka Ylppö, varapuheenjohtaja


0,1 0,1
Sirpa Jalkanen


0,1 0,0
Eero Karvonen


0,1 0,0
Matti Kavetvuo


0,0 0,1
Timo Maasilta


0,1
Heikki Westerlund


0,1 0,1
Hallituksen jäsenet yhteensä


0,4 0,4


¹ Tarkat luvut dokumentissa 'Selvitys Orion-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä', kohdassa 'Palkka- ja palkkioselvitys'.Emoyhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta ja eläketasoksi 60 % sovitusta eläkepalkasta. Lisäksi yhdellä johdon jäsenellä on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana eläketason ollessa 60 % eläkepalkasta.


Lainat, takaukset ja muut vakuudet lähipiirissä


Orion Oyj on antanut Orionin Eläkesäätiölle 9,0 miljoonan euron kiinteistökiinnityksen, jota tarvittaessa voidaan käyttää eläkevastuun kattamiseen.


Orion Oyj:llä on 0,9 miljoonan euron lainasaaminen Pharmaservice Oy:ltä, jossa koronmaksu on ehdollinen sekä 0,0 miljoonan euron koroton lainasaaminen Hangon Puhdistamo Oy:ltä.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.