3. Poistot ja arvonalentumiset


Toimintokohtaiset poistot ja arvonalentumiset


milj. € 2012 2011
Myytyjen suoritteiden kulut 15,0 14,7
Myynti ja markkinointi 12,3 14,2
Tutkimus ja kehitys 4,8 5,4
Hallinto 8,0 8,2
Yhteensä 40,0 42,5Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin


milj. € 2012 2011
Rakennukset ja rakennelmat 6,7 6,8
Koneet ja kalusto 17,8 18,4
Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 24,5 25,3Aineettomat oikeudet 13,8 15,7
Muut aineettomat hyödykkeet 1,7 1,5
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 15,5 17,2Tilikaudella on kirjattu arvonalennus 3,8 (2011: 6,3) miljoonaa euroa aineettomista oikeuksista myynnin ja markkinoinnin kuluihin. Selvitys poistojen perusteista on esitetty tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.