Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. € Liitetieto Osake- pääoma Ylikurssi- rahasto Käyttö- rahasto Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Määräys- vallattomien omistajien osuudet Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011
92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4
Tilikauden tulos

209,5 0,0 209,5
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojauksen arvonmuutos


-1,4


-1,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos-0,3


-0,3
Muuntoerot


0,6

0,6


Tapahtumat omistajien kanssa:
Osingonjako ja pääoman palautus 18

-8,5 -169,0
-177,5
Osakekannustinjärjestelmä 4
1,7
1,7
Siirto oman pääoman erien välillä

-17,8
17,8Muut muutokset


0,0
-0,1
-0,1
Oma pääoma 31.12.2011
92,2 0,5 17,6 -3,7 393,3 0,0 500,0
Tilikauden tulos

208,9 208,9
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojauksen arvonmuutos


-0,2


-0,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos0,3


0,3
Muuntoerot


1,1

1,1


Tapahtumat omistajien kanssa:
Osingonjako ja pääoman palautus 18


-16,9 -183,2
-200,1
Osakekannustinjärjestelmä 4
1,5
1,5
Muut muutokset


0,0
-0,1
-0,1
Oma pääoma 31.12.2012
92,2 0,5 0,8 -2,7 420,5 0,0 511,3


Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.