Orionin vuosi oli odotuksia parempi

Vuosi 2012 oli Orionille kaksijakoinen – Stalevo®, Comtess® ja Comtan® Parkinson-lääkkeidemme liikevaihto kääntyi vuosien kasvun jälkeen odotettuun laskuun ensimmäisten geneeristen tuotteiden tultua markkinoille, mutta samalla muun tuotteistomme myynti kasvoi ilahduttavasti ja vahvistimme markkina-asemaamme useimmilla lääkemarkkinoilla. Lisäksi otimme vuoden aikana selkeitä edistysaskeleita monissa lääkekehitysprojekteissamme. Jatkoimme vuonna 2012 pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä Orionin tulevaisuuden menestyksen rakentamiseksi.

Liikevaihto edelleen kasvussa

Orionin liikevaihto vuonna 2012 kasvoi seitsemän prosenttia Toimitusjohtaja Timo Lappalainen980 miljoonaan euroon, ja liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla ollen 281 miljoonaa euroa. Stalevo® ja Comtan® -Parkinson-lääkkeidemme toimitukset Novartikselle laskivat vuoden aikana odotetusti johtuen geneerisen kilpailun alkamisesta Yhdysvaltain markkinalla. Euroopassa Stalevo®- ja Comtess® -tuotteiden yhteenlaskettu myynti Orionin oman myyntikentän kautta kuitenkin kasvoi hieman. Lisäksi Yhdysvaltoihin toimitetut geneeriset entakaponi-tuotteet nousivat myydyimpien lääkkeidemme listalle. Alkaneena vuonna Parkinson-lääkkeidemme myynti jatkaa laskuaan geneerisen kilpailun lisääntyessä erityisesti Yhdysvalloissa. Tästäkin huolimatta nykyinen Parkinson-tuotteistomme tulee säilymään Orionin suurimpien tuotteiden listalla vielä pitkään.

Muun lääketuotteistomme liikevaihto kasvoi selvästi läpi vuoden. Onnistuimme vahvistamaan markkina-asemaamme monilla markkinoilla, joilla kasvumme oli yleistä kehitystä nopeampaa. Näin tapahtui muun muassa suurimmalla yksittäisellä markkinallamme Suomessa sekä kaikissa muissa Pohjoismaisssa. Geneerisissä lääkkeissä ja itsehoitovalmisteissa pohjaa kasvulle loivat tuotelanseeraukset, joiden lukumäärä säilyi korkealla tasolla. Myös muiden yksiköidemme kuten lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin, sopimusvalmistuksen sekä Orion Diagnostican myynnit kasvoivat vahvasti.

Vuoden 2011 lopulla lanseeratun dexdor®-tehohoitorauhoitteen myynti kehittyi vuoden kuluessa mainiosti, ja tuote on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Uusien lääkkeiden tuominen Euroopan markkinoille on aiempaa työläämpää ja hitaampaa johtuen asiakkaiden ja viranomaisten kiristyneistä vaatimuksista uusien tuotteiden hyötyjen ja hinnoittelun suhteen. Tämän vuoksi voimmekin olla tyytyväisiä Dexdorin ensimmäisen täyden vuoden myyntiin.

Liikevoiton kehitys oli liikevaihdon kehitystä tasaisempaa, koska myynti painottui aiempaa matalakatteisempiin tuotteisiin ja koska tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat ennakoidusti eri tutkimusprojektien edistyessä.

Tutkimushankkeissa merkittävää edistymistä

Vuoden 2012 ehdottomiin kohokohtiin kuuluivat monissa lääkekehityshankkeissamme otetut merkittävät edistysaskeleet. Saimme positiivisia faasi I ja II -vaiheiden tuloksia Alzheimerin taudin hoitoon kehitettävällä alfa-2c-reseptorin antagonistilla, eturauhassyövän hoitoon kehitettävällä androgeenireseptoriantagonistilla sekä uudella tehokkaammalla levodopa-tuotteella. Hankkeemme Easyhaler®- tuoteperheen laajentamiseksi yhdistelmävalmisteisiin eteni vaiheeseen, jossa olemme valmistelemassa ensimmäisen tuotteen (budesonidi-formoteroli) myyntilupahakemusta, joka on tarkoitus jättää Euroopassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi aloitimme faasi I -tutkimuksen uudella Parkinsonin tautiin tarkoitetulla COMT-estäjällä.

Olemme viime vuosina tehneet määrätietoisesti työtä varmistaaksemme kliinisten kehityshankkeiden jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Toukokuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässämme kerroimmekin, että prekliinisten tutkimusprojektien lukumäärä on kolminkertaistunut viimeisten kuuden vuoden aikana kuudesta kahdeksaantoista. Tämän on mahdollistanut vuonna 2009 käyttöön otettu Orionin tutkimus- ja kehitystoiminnan uusi strategia, jonka myötä olemme lisänneet yhteistyötä ulkoisten kumppanien kanssa kaikilla T&K:n osa-alueilla. Uskomme vakaasti pystyvämme tuomaan jatkossa tasaisesti uusia molekyylejä kliiniseen kehitysvaiheeseen.

Panostimme kuluneen vuoden aikana merkittävästi tutkimus- ja kehitystyöhön myös diagnostiikkaliiketoiminnassa. Orion Diagnostica keskittyi nykyisen tuotteiston kehittämisen lisäksi vuonna 2011 hankitun varhaisvaiheen teknologian ottamiseen täysimittaisesti tutkimus- ja tuotekehitysohjelmien käyttöön.

Vuoden tärkeisiin tapahtumiin kuului myös astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen oikeuksien kotiuttaminen useissa Euroopan maissa. Hankkeella on ollut tärkeä rooli valmistautumisessamme uusien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden tuloon markkinoille. Arvioimme, että budesonidi–formoteri-yhdistelmävalmisteen myyntilupahakemus Euroopassa voitaisiin jättää alkaneen vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni–salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi.

Hyvinvoinnin rakentaminen jatkuu

Alkaneen vuoden aikana tulemme edistämään tutkimushankkeitamme sekä kehittämään nykyistä tuotteistoamme. Viime vuosien myynnin kasvun seurauksena Orionin tuotantokapasiteetin käyttöaste on noussut korkealle tasolle. Tulevan kasvun, toimitusvarmuuden ja laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi olemmekin käynnistäneet investointihankkeita, jotka jatkuvat vuoden 2013 aikana. Olennaisia investointikohteita ovat mm. Saloon perustettava pakkaus- ja logistiikkakeskus sekä Easyhaler-tuotteiden tuotantokapasiteetin nostaminen.

Vuoden 2012 aikana päivitettyjen taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti pyrimme tulevina vuosina kasvattamaan liikevaihtoa, säilyttämään yli 20 prosentin liikevoittotason sekä pitämään omavaraisuusasteemme vähintään 50 prosentin tasolla. Vuoden 2013 näkymäarviossa olemme arvioineet, että liikevaihto on vuoden 2012 tasolla ja että liikevoitto laskee hieman vuodesta 2012.

Kiitän kaikkia orionilaisia vuoden 2012 aikana tehdystä sitoutuneesta työstä sekä hyvistä tuloksista ja saavutuksista. Jatkamme hyvinvoinnin rakentamista yhteistyökumppaniemme kanssa.

Timo Lappalainen

 
 

Sijoittajille

Toimitusjohtajan katsaukset

Keskeiset lääkekehityshankkeet